Hem


Sedan 60 år är Smålands Gille i Lund en träffpunkt för smålänningar i förskingringen.

Gillets mål är att vara till trevnad för medlemmarna och stimulera intresset för Småland.


Välkommen att bli medlem och att besöka våra program.


Årsmötet 2022

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport                                                               Stensjö by            Fotograf: Tore Hagman